Artilleriförband 1939 - 1945

Fältpost 23642

Detta beredskapsmärke representerar fältpost 23642, som var ett artilleriförband och utgjorde 11. batteriet IV. divisionen A 2 (Kungl. Göta artilleriregemente). Märkets motiv består av två granater och ett i vatten nedåtriktat svärd. Symboliken är oklar. Batteriets personal lät tillverka detta beredskapsmärke hos CG Svensson i Göteborg.

 

A 6 M 1940

En enhet ur A 6 M (Kungl. Smålands artilleriregemente), möjligen luftvärn, som år 1940 förlades sannolikt till Malmö efter den tyska ockupationen av Danmark. Om denna enhet kom att ingå i Malmö luftvärnsdivision när denna organiserades 1941 är obekant.

Fältpost 44010 1942

Detta beredskapsmärke representerar fältpost 44010, som var I. artilleridivisionens stab A 6 (Kungl. Smålands artilleriregemente). Detta förband var en av sju kårartilleridivisioner, som A 6 satte upp under beredskapen. Ett sikte utgör märkets symbolik. Divisionen var utrustad med 12 st 10,5 cm kanon m/34. 1942 ingick denna artilleridivision i X. armékåren. Divisionspersonalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

5. batteriet A 2 1942

Detta beredskapsmärke representerar 5. batteriet II. divisionen A 2 1942 (Kungl. Göta artilleriregemente). Regementet ingick i III. fördelningen. Batteriet var utrustat med 4 st 7,5 cm kanon m/02-33. Dess personal lät tillverka detta beredskapsmärke hos CG Svensson i Göteborg.

13 (Artilleriregementet A 13)

Detta beredskapsmärke representerar A 13, som organiserades av  A 3 (Kungl. Wendes artilleriregemente) den 1/10 1940. Detta regemente var ett s k dubbleringsregemente, vars nummer erhölls genom att 10 lades till moderregementets siffra. A 3 uppsatte regementsstaben, A 1  den 1. div, A 2 den 2. div och A 4 den 3. div. 1943 var regementet utrustat med 12 st 10,5 cm haubits m/39. Personal lät tillverka detta beredskapsmärke, för att manifestera det nyuppsatta regementet.

UBF 41

UBF 41 står sannolikt för Underbefälsföreningen år 1941 vid ett artilleriregemente, möjligen A 6 (Kungl. Smålands artilleriregemente). Detta beredskapsmärke lät den lokala underbefälsföreningen tillverka hos Sporrong.

X. pansarartilleridivisionen

Detta beredskapsmärke representerar X. pansarartilleridivisionen, som uppsattes av A 6 (Kungl. Smålands artilleriregemente) 1943. Detta förband var en ny pansarartilleridivision, en av tre brigad- och pansardivisioner, som A 6 satte upp. De nyuppsatta pansarbrigaderna försågs med vardera en pansarartilleridivision omfattande 12 st 10,5 cm haubits dragen av artilleritraktor m/43. X. pansarartilleridivisionen ingick i 10. pansarbrigaden, som organiserades av P 3. Märkets utformning är snarlik A 6 symbolik.

En beredskapsman skriver: "Det synnerligen goda kamratskapet på vårt förband ledde bl a till att någon tog initiativ till en kamratnål, en sköld med röd emalj bärande den romerska siffran X i blå emalj och med gyllene kant. Skölden är krönt med krona och vilar på två korslagda kanoner. Alla vi, som jobbade samman på "tionde pansar" under så lång tid bar och bär av och till detta A6-tecken med stolthet". Divisionspersonalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

II. divisionen A 2 1942-44

Detta beredskapsmärke representerar II. divisionen A 2 (Kungl. Göta artilleriregemente) 1942-44. Regementet ingick i III. fördelningen. Divisionen var utrustad med 12 st 7,5 cm kanon m/02-33. Divisionens personal lät tillverka detta beredskapsmärke hos CG Svensson i Göteborg.

VIII. pansarartilleridivisionen

Detta beredskapsmärke representerar VIII. pansarartilleridivisionen, som uppsattes av A 3 (Kungl. Wendes artilleriregemente) 1943. De nyuppsatta pansarbrigaderna försågs med vardera en pansarartilleridivision omfattande 12 st 10,5 cm haubits dragen av artilleritraktor m/43. VIII. pansarartilleridivisionen ingick i 8. pansarbrigaden, som organiserades av P 2.

T-ettan - 1. tygkompaniet - kamratföreningen 1940

Detta beredskapsmärke representerar 1. tygkompaniet, som uppsattes av A 3 (Kungl. Wendes artilleriregemente). Förbandet mobiliserades den 13 april 1940 och beredskapstjänstgöringen avslutades med hempermittering den 15 september efter 5 månader i fält. Kompaniet ingick 1940 i I. etappgruppen och dess uppgifter var att upprätta etappförråd för ammunition och tygmateriel samt upprätta tygverkstad.

Uppenbarligen bildades en kamratförening under tjänstgöringen och detta manifesterades med ett beredskapsmärke. Sporrong svarade för tillverkningen.

Tillbaka till huvudsidan