Ingenjörförband 1939 - 1945

Fältpost 45045

Fältpost 45045 är ett beredskapsmärke som representerade 5. kåringenjörkompaniet Ing 2 (Kungl. Göta ingenjörkår). Detta kompani har dock oklar bakgrund. Kåringenjörkompaniet var ett s k kårförband, som var direkt underställt chefen för en armékår. Personalen vid fältpost 45045 lät tillverka märket hos Westins.

6. ingenjörkompaniet 1939-1941 - SPÖKBRIGADEN

1939 var Bodens ingenjörkår (Ing 3) ansvarig för utbildning och mobilisering av II. ingenjörbataljonen och vilken bl a bestod av 4., 5. och 6. fördelningsingenjörkompanierna. Det 6. fördelningsingenjörkompaniet utbildades dock av Kungl. Svea ingenjörkår (Ing 1) i Stockholm.

Vad som åren 1939-1941 fick detta ingenjörkompani att anta tillnamnet SPÖKBRIGADEN är inte bekant - men det kan möjligen förklaras med att förbandet under dessa år inte hade någon fast anknytning utan i tur och ordning organiserades i II.-, VII.- och därefter åter i II. ingenjörbataljonen.

Personalen vid 6. fördelningsingenjörkompaniet lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Tillbaka till huvudsidan