Landstormsförband 1939 - 1945

KF 61070

Detta beredskapsmärke representerar kamratföreningen (fältpost) 61070, som var ett landstormsförband (territorialförsvarsförband) och bakom detta fältpostnummer dolde sig IV. kustförsvarsbataljonens stab i södra militärområdet.

Denna kustförsvarsbataljon var grupperad på avsnittet Smygehuk-Skåre på Skånes sydkust och var ett landstormsförband i L 7, som organiserades av I 7. Personalen i bataljonsstaben lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Fältpost 63773

Fältpost 63773 är ett beredskapsmärke som representerade ett landstormsförband i östra militärområdet. Att döma av symboliken, ett gevär och en spade, rör det sig sannolikt om en arbetspluton/krigsbyggnadspluton. Märket har tillverkats av Westins.

90:E LANDSTORMSKOMPANIETS KAMRATFÖRENING -41 -- 11/2 1945

Detta beredskapsmärke representerar 90:e landstormskompaniets kamratförening, bildad 1941. Vad bokstäverna SG i mitten betyder är okänt, kanske ägarens initialer.

Märket är daterat 11/2 1945 och är måhända datumet för förläningen. Juveleraren Albin Grönvall i Malmö tillverkade detta märke i silver för kamratföreningen.

Fältpost 16640 1940

Fältpost 16640 är ett beredskapsmärke från Göteborgs skärgårds marina försvarsområde och representerar IV. bataljonsstaben år 1940 i västra militärområdet. Sannolikt var detta ett landstormsförband. Märket har tillverkats i silver av CG Hallberg.

Fältpost 14411

Fältpost 14411 var ett luftbevakningsförband i stockholmsområdet. Symbolerna, ett luftbevakningstorn på en kobbe och ett flygplan speglar väl förbandets uppgift.

Fram till augusti 1941 tillhörde detta fältpostnummer Vaxholms fästnings landstormsförband i Stockholm skärgårds marina försvarsområde. Därefter representerade fältpost 14411 93. luftbevakningskompaniet - L 1, som organiserades av I 1. Personalen vid kompaniet lät tillverka detta beredskapsmärke.

Fältpost 14411

Fältpost 14411 var ett luftbevakningsförband i stockholmsområdet. Symbolerna, ett luftbevakningstorn på en kobbe och ett flygplan speglar väl förbandets uppgift.

Fram till augusti 1941 tillhörde detta fältpostnummer Vaxholms fästnings landstormsförband i Stockholm skärgårds marina försvarsområde. Därefter representerade fältpost 14411 93. luftbevakningskompaniet - L 1, som organiserades av I 1.

Man kostade t o m på sig ett slags förtjänstmärke, kanske erhölls detta efter viss tid. Personalen vid kompaniet lät tillverka detta beredskapsmärke.

4. kompaniet L 15 1940

4. kompaniet - L 15 1940,  en del av dåtidens territorialförsvarsorganisation. L 15 som organiserades av I 15 var grupperat i Västsverige och sannolikt grupperade 4. kompaniet, ingående i en kustförsvarsbataljon, på Onsalahalvön. Detta beredskapsmärke togs fram av kompaniets personal, som lät Palm & Co i Göteborg svara för tillverkningen.

Lc

Sverige var indelat i luftbevakningsområden och i varje område skulle finnas en luftbevakningscentral - Lc - samt ett antal luftbevakningsstationer - ls. Vid krigsutbrottet, den 3 september, fanns 16 luftbevakningscentraler färdigställda. I dessa tjänstgjorde frivilligt utbildat landstormsbefäl och lottor.

I lc fanns tekniska anordningar för att snabbt ta emot och utvärdera underrättelser, företrädesvis flygplansrörelser, från ls och från andra håll, ex andra centraler. Detta beredskapsmärke togs fram av personalen i ett lc, okänt vilket. Man lät Sporrong svara för tillverkningen.

21. cykelkompaniet - 1940

Detta beredskapsmärke representerar 21. cykelkompaniet, som var ett landstormsförband (territorialförsvarsförband). Kompaniet ingick i V. kustförsvarsbataljonen - L 7, som organiserades av I 7.

I maj 1940 var denna kustförsvarsbataljon (organiserad på stabskompani, tre kustförsvarskompanier och ett cykelkompani) grupperad i sydvästra Skåne mellan Skåre och Janstorp. Cykelkompaniets personal lät tillverka detta beredskapsmärke.

VII/L7

Detta beredskapsmärke representerar VII. bataljonen L 7, ett dåtida territorialförsvarsförband. L 7 uppsattes av I 7 och den VII. bataljonen var sannolikt en bevakningsbataljon. Förbandet var grupperat i södra Skåne. Personalen i VII. bataljonen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

KK 63771 1943

Detta beredskapsmärke representerar kamratklubben 63771, ett dåtida territorialförsvarsförband. 63771 var ett fältpostnummer och tillhörde 21. bilplutonen - L 1.

L1 uppsattes av I 1 och var grupperat i stockholmsområdet. Personalen i 21. bilplutonen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Kompani Hellgren - På vakt 1940

Detta beredskapsmärke representerar ett gevärskompani ur IV. bataljonen - L 4, ett dåtida territorialförsvarsförband. L 4 uppsattes av I 4 och den IV. bataljonen var sannolikt en kustförsvarsbataljon. Gevärskompaniet, kompaninummer ej bekant, organiserades efter den 9 april 1940 och hade till uppgift att bevaka och försvara det viktiga hamninloppet i Västervik, Lucerna, Gränsö udde och Marsholmen. Spärreldsystem upprättades.

Bataljonen hade sin stab i Kvarngatsskolan i Västervik. Chef för Kompani Hellgren var landstormskaptenen Helmer Hellgren, då 50 år gammal och normalt rektor vid Tekniska gymnasiet i Norrköping. Personalen i kompani Hellgren lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong och en kompaniförening bildades, som ännu 25 år efteråt har årliga träffar.

Fältpost 62087

Detta beredskapsmärke representerar fältpost 62087. Bakom denna beteckning dolde sig ett dåtida territorialförsvarsförband, nämligen 85. luftvärnskulsprutetroppen som organiserades av L 17 i Västgöta-Bohus inskrivningsområde. Förbandet var således ett landstormsförband i västra militärområdet och som utrustats med 8 mm lvksp för det territoriella luftförsvaret.

Beväpningen var sannolikt gåvomateriel, som skänktes till landstormen efter penninginsamling bland allmänheten. Krigsmaktens resurser medgav inte i erforderlig omfattning att lämna luftvärn till olika orter eller anläggningar. Insamlingar gav snabba och bra resultat. Till Västsverige inköptes 7.5 cm luftvärnskanoner, 40 och 20 mm luftvärnsautomatkanoner samt 8 mm luftvärnskulsprutor för åtskilliga miljoner kronor.

Personalen vid 85. lvksp-troppen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Palm & Co i Göteborg.

80

Att döma av symboliken, ett gevär och en spade, rör det sig här sannolikt om en arbetspluton/krigsbyggnadspluton ur Landstormen. Detta beredskapsmärke bör då representera 80. arbetsplutonen i Stockholms skärgårds försvarsområde. Personalen i förbandet lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

VIII. skolbataljonen Växjö 1941

Detta beredskapsmärke representerar VIII. skolbataljonen Växjö 1941, som var Södra militärområdets skolbataljon med uppgift att utbilda landstormsbefäl. Bataljonen var förlagd till Växjö under befäl av major Gunnar Torpson, I 7. Personalen i skolbataljonen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Tillbaka till huvudsidan