Luftvärnsförband 1939 - 1945

A 10 M – MALMÖ luftvärnsdivision

Östgöta luftvärnsregemente (A 10) sätts upp i Linköping under 1939. I Kristianstad hade Lv A 3 organiserats i januari 1939 under befäl av kapten Ernst Jakobsson. I april samma år förlades Lv A 3 av beredskapsskäl till Malmö.

Den 1. oktober 1941 organiserades Malmö luftvärnsdivision (A 10 M). Efter att luftvärnet år 1937 erhållit en självständig ställning inom artilleriet blev luftvärnet 1942 ett eget truppslag. A 10 M blev embryo till Lv 4, som tillkom genom riksdagsbeslut och fick namnet Skånska luftvärnskåren den 1. oktober 1942. Malmö luftvärnsdivision lät tillverka detta märke hos Sporrong. trebouchet

Lv 13 1939

Under hösten 1939 uppsattes ett antal luftvärnsbatterier i stockholmsområdet. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband.

Lv 13 var ett av de batterier, som uppsattes för att luftförsvara huvudstaden. I stockholmsområdet fanns totalt 20 ställningar för 7,5 cm kanonbatteri m/36, 31 ställningar för 40 mm lvakantropp m/36, 24 ställningar för 20 mm lvakantropp samt 40 förberedda lys- och lyssnarplatser för strålkastarförbanden med 150 cm strålkastare och lyssnarapparater. Lv 13 grupperades år 1940 på Gliaberget vid Bromma flygplats. Personalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Lv 31

Under beredskapstiden uppsattes ett stort antal luftvärnsbatterier i stockholmsområdet. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband. Lv 31 var ett av de batterier, som uppsattes för att luftförsvara huvudstaden. Personalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Lv 8

Under beredskapstiden uppsattes ett stort antal luftvärnsbatterier i stockholmsområdet. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband. Lv 8 (ur A 10 S) var ett av de batterier, som uppsattes för att luftförsvara huvudstaden.

GLV (Göteborgs luftvärnsberedskapsdivision) 1940

När en luftvärnsdivision i april 1939 organiserades i Göteborg under befäl av kaptenen Bo Juel blev den underställd A 2 (Kungl. Göta Artilleriregemente). I samband med det andra världskriget fick Göteborgs luftvärnsberedskapsdivision (1. lvdiv L 17) fastare former.

Den 15 juli 1940 blev dåvarande kaptenen vid A 2, Gustaf Hagelin, dess chef. Som sådan kvarstod han även då utbildningscentralen (Utbc Lv Göteborg) - luftvärnsberedskapsdivisionen - den 1 oktober 1941 ombildades till ett detachement, Göteborgs luftvärnsdivision ( A9 G), under Kungl. Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente.

Man var förlagda i baracker inom A 2:s område vid Utbynäs. Efter att luftvärnet år 1937 erhållit en självständig ställning inom artilleriet blev luftvärnet 1942 ett eget truppslag. A9 G blev embryo till Lv 6, som tillkom genom riksdagsbeslut och fick namnet Göteborgs luftvärnskår den 1, oktober 1942. Göteborgs luftvärnsberedskapsdivision lät tillverka detta märke hos Palm & Co i silver.

LUFTVÄRNSKOMPANIET

LVK - sannolikt ett luftvärnskompani i något av artilleriregementena, som organiserade luftvärnet innan detta 1942 blev ett eget truppslag. Kompaniets personal lät Sporrong tillverka beredskapsmärket.

GLV (Göteborgs luftvärnsberedskapsdivision) 1940

När en luftvärnsdivision i april 1939 organiserades i Göteborg under befäl av kaptenen Bo Juel blev den underställd A 2 (Kungl. Göta Artilleriregemente). I samband med det andra världskriget fick Göteborgs luftvärnsberedskapsdivision (1. lvdiv L 17) fastare former.

Den 15 juli 1940 blev dåvarande kaptenen vid A 2, Gustaf Hagelin, dess chef. Som sådan kvarstod han även då utbildningscentralen (Utbc Lv Göteborg) - luftvärnsberedskapsdivisionen - den 1 oktober 1941 ombildades till ett detachement, Göteborgs luftvärnsdivision ( A9 G), under Kungl. Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente.

Man var förlagda i baracker inom A 2:s område vid Utbynäs. Efter att luftvärnet år 1937 erhållit en självständig ställning inom artilleriet blev luftvärnet 1942 ett eget truppslag. A9 G blev embryo till Lv 6, som tillkom genom riksdagsbeslut och fick namnet Göteborgs luftvärnskår den 1, oktober 1942. Göteborgs luftvärnsberedskapsdivision lät tillverka detta märke hos Palm & Co i silver.

Lv 7

Under beredskapstiden uppsattes ett stort antal luftvärnsbatterier i stockholmsområdet. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband. Lv 7 (ur A 10 S) var ett av de batterier, som uppsattes för att luftförsvara huvudstaden.  

Lv 37

Under beredskapstiden uppsattes ett stort antal luftvärnsbatterier i stockholmsområdet. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband. Lv 37 var ett av de batterier, som uppsattes för att luftförsvara huvudstaden. Personalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Lv 50

Under beredskapstiden uppsattes ett stort antal luftvärnsbatterier i stockholmsområdet. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband. Lv 50 var ett av de batterier, som uppsattes för att luftförsvara huvudstaden. Personalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Lv 20 KIF (Kamrat- och Idrottsförening)

Under beredskapstiden uppsattes ett stort antal luftvärnsbatterier i stockholmsområdet. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband. Lv 20 var ett av de batterier, som uppsattes för att luftförsvara huvudstaden. Personalen lät tillverka detta beredskapsmärke för sin Kamrat- och Idrottsförening hos Sporrong.

VIK - (Luft)Värnets Idrottsklubb 1941

Den 8. oktober 1939 inrättas Utbc (utbildningscentral) Lv Göteborg. Denna inordnas den 1. oktober 1941 i Göteborgs luftvärnsdivision (A 9 G), som uppsätts av Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente (A 9). Efter att luftvärnet år 1937 erhållit en självständig ställning inom artilleriet blev luftvärnet 1942 ett eget truppslag. A 9 G blev embryo till Lv 6, som tillkom genom riksdagsbeslut och fick namnet Göteborgs luftvärnskår den 1, oktober 1942.

För personalens fysiska spänst bildades vid Göteborgs luftvärnsdivision VIK - (Luft)Värnets IK år 1941. Man lät tillverka detta märke hos Palm & Co.

Lv 38 - Uppsala

Under beredskapstiden uppsattes ett stort antal luftvärnsbatterier i och omkring Stockholm. Dessa ingick i det territoriella luftvärnet och bemannades i en del fall av landstormsförband, i andra fall av reguljära luftvärnsförband. Lv 38 var uppenbarligen grupperat i Uppsala.

Som så många andra beredskapsmärken är också detta fantasifullt, med en bevakande soldat framför en otydlig symbolik. Budskapet som motivet vill förmedla är oklar. Personalen lät tillverka detta beredskapsmärke hos en lokal tillverkare.

Kamratföreningen REUTER - 24/1 -43

Den 1 oktober 1942 utbröts luftvärnsartilleriet ur artilleriet och blev ett självständigt truppslag - luftvärnet - med en egen inspektör. Det innebar också att personal ur luftvärnsartilleriet, såväl fast anställda som reservpersonal överfördes (transporterades) till det nya truppslaget. Från A 10 överfördes bl a kaptenen i reserven Bertil Lennart Casimir Reuterskiöld, då 40 år gammal, till det nya luftvärnsförbandet Lv 4 (Kungl. Skånska luftvärnskåren) i Malmö.

Det var inte ovanligt att beredskapsklubbar bildades och döptes efter en populär kompanichef, etc. I detta fall döptes kamratföreningen till REUTER, sannolikt en förkortning för Reuterskiöld. Vilka befattningar denne hade i freds- och krigsorganisationen vid Lv 4 är inte bekant. Märkets baksida bär datumet 24/1 -43, möjligen tidpunkten för föreningens bildande. Man lät tillverka detta beredskapsmärke hos Sporrong.

Tillbaka till huvudsidan