Blandat

Deutsche Funk-Ausstellung DÜSSELDORF 1950

DX - möjligen ett slags prestationsmärke för ett visst antal verifierade länder

KAKNÄSTORNET - centrum för programdistribution

TVX - en branschsammanslutning för tv- och radioservice under 1950-talet

RX-operatör - ett okänt märke

TV UK - ett okänt märke

Okänt märke med kommunikationssatellit

BRUXELLES 1958 - okänt märke som illustrerar uppskjutningen av Sputnik

RK - står sannolikt för Radiokompaniet - okänt vilket

DX 1956 - brons- och silvermärken, möjligen prestationsmärken 

DX 1958 - brons- och silvermärken, möjligen prestationsmärken 

 

DX 1959 - brons-, silver- och guldmärken, möjligen prestationsmärken 

FUBA antenner

DX 1960 - brons- och guldmärken, möjligen prestationsmärken 

MOTALA 1937 - minnesmärke från utställningen i Motala 1937

KAFFEPETTER - utdelades av Sigge Fürst till alla medverkande i radioprogrammet Frukostklubben, som sändes 680 gånger mellan 1946-78

Tillbaka till huvudsidan