Organisationer

Svenska Radioservicemännens Förening

Svenska Radioservicemäns Riksförbund

Svenska Radioservicemäns Riksförbund

Conference Europénne de Radiodiffusion STOCKHOLM 1952

Conference Europénne de Radiodiffusion STOCKHOLM 1961

International Telecommunication Conference ATLANTIC CITY 1947

Comité Consultatif International Téléphonique Congrés STOCKHOLM 1948

Union International Télégraphique Congrés STOCKHOLM 1949

Union Internationale des Télécommunications C.A.E.R. GENEVE 1951

Utrikesdepartementets radiostation med signalen SAM

Comité Consultatif International des Radiocommunications Congrés STOCKHOLM 1948

Sveriges Radiohandlares Riksförbund

Conference Europénne de Radiodiffusion COPENHAGEN 1948

Skandinavisk Radiotelegrafistförening af 1917

AB Radiotjänsts tjänstemannaförening

Arbeiter-Radio-Klub Deutschlands

 

 

 

 

 

Tillbaka till huvudsidan