Svenska, militära tecken, och nålmärken

(Swedish Military Badges and Pins)


Alla märken är av äldre tillverkning, så kallade kvalitetsmärken, om inget annat anges.


Klicka här nedan för att finna olika, militära områden

Armén (the Army)

Flygvapnet (the Air Force)

Marinen (the Marine)

Militärt fackligt (Military Unions)

Frivilligrörelsen (Voluntary Units)

Beredskapen 1939-1945 (State of Alert 1939-1945)

Övrigt (Others)


Armén (the Army)


Kungliga Svea Lifgarde 1521 - 1926 - jubileumsnål 405 år

Beskrivning: Vitmetall, dimension 25 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Svea Gardesföreningen - kamratföreningen

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 18 x 11 mm, tillverkare är Lagerström.
Klicka här om du vill se den

Svea Gardesföreningen - kamratföreningen - 20-års jubileum

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 22 x 13 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Göta Gardesföreningen - kamratföreningen

Beskrivning: Vitmetall, röd emalj, dimension 12 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Livregementets grenadjärers kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, med halmkrans, dimension 12 mm diam, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Livgrenadjärföreningen

Beskrivning: Gulmetall, dimension 18 x 8 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Västgöta regemente, I 9 - P 4 kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, dimension 17 x 11 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Södermanlands regementes kamratförening - I 10 - 23/8 1936

Beskrivning: Bronsmetall, dimension 20 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Kronobergs regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 18 x 15 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Kronobergs regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 10 x 9 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Dalregementets kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Dalregementets kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.

Kungliga Hälsinge regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, svart/vit emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Elfsborgs regementes krigarförening

Beskrivning: Bronsmetall, dimension 24 x 22 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Älvsborgs regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 11 x 10 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Hallands regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 17 x 13 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Bohusläns regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 17 x 10 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Bohusläns regementes kamratförening - förtjänsttecken

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 26 x 25 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Västmanlands regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/vit emalj, dimension 20 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

F d Kungliga Västmanlands regementes och flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 16 x 14 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Norrbottens regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 22 x 19 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Norrbottens regementes kamratförening - Skidlöparbataljonen i Kiruna

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 22 x 19 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Västerbottens regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, röd/grön emalj, dimension 13 x 11 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Norra Smålands regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 10 mm diam, ingen tillverkare. Märket är av ny tillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Värmlands regementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, dimension 15 x 13 mm, ingen tillverkare. Märket är av ny tillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Jämtlands fältjägarregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 14 x 11 mm, daterat 1946, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Jämtlands fältjägarregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 14 x 11 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.

Kamratföreningen Norra Skåningar - äldre typ

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 15 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kamratföreningen Norra Skåningar - ny typ

Beskrivning: Gulmetall, röd/blå/vit emalj, dimension 14 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Södra Skåningarnas Kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, genombrutet, röd emalj, dimension 20 x 16 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Södra Skåningarnas Kamratförening - förtjänstnål

Beskrivning: Gulmetall, genombrutet, röd/grön emalj, dimension 21 x 20 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Gotlandsinfanteristernas Kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, röd emalj, dimension 18 x 11 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Gotlandsinfanteristernas Kamratförening - förtjänstnål

Beskrivning: Vitmetall, röd emalj, dimension 23 x 20 mm, daterat 8/9 1968, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Gotlands Regementes Kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, blå/röd emalj, dimension 18 x 11 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Västernorrlands Regementes Kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, blå emalj, dimension 14 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Skånska Pansarregementets Kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, genombrutet, dimension 19 mm diam, tillverkare är Ritter.
Klicka här om du vill se den

Skånska Dragonregementets Kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, genombrutet, dimension 11 x 8 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Livgardet till häst Kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 15 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Livgardet till häst Kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, dimension 14 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Livregementets till häst Kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Skånska Kavalleriregementets Kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Skånska Kavalleriregementets Kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 22 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Föreningen Smålandshusarer

Beskrivning: Vitmetall, dimension 16 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Föreningen Smålandshusarer

Beskrivning: Vitmetall, dimension 25 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Föreningen Skånska Husarer

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 22 x 21 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Föreningen Skånska Dragoner

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 19 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Föreningen Skånska Dragoner - förtjänsttecken

Beskrivning: Gulmetall, genombrutet, röd emalj, dimension 25 x 24 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kronprinsens Husarregementes Kamratförening

Beskrivning: Silver (Y 9 = 1973), dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kronprinsens Husarregementes Kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, dimension 30 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Bodenskvadronens Kamratklubb - 1927-1938

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, dimension 18 x 16 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Göta artilleriregementes Kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 15 x 15 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Göta artilleriregemente

Beskrivning: Vitmetall, blå/röd emalj, dimension 23 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Göta artilleriregemente

Beskrivning: Bronsmetall, blå/röd emalj, dimension 23 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Wendistföreningen

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 13 x 12 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Wendistföreningen - förtjänstmärke

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 19 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kamratföreningen Norrlandsartilleristerna

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 16 x 16 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Upplands artilleriregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kamratföreningen Smålandsartillerister

Beskrivning: Gulmetall, röd/svart emalj, dimension 17 x 16 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Bodens artilleriregementes kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, röd emalj, dimension 12 x 11 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Östgöta luftvärnsregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, vit/röd emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Karlsborgsartilleristernas lokalavdelning i Stockholm

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 x 16 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Stockholms luftvärnsregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 15 x 15 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Lv 4 kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, röd/blå emalj, dimension 16 x 14 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Luleå luftvärnskårs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 15 x 13 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Svea trängregementes kamratförening - äldre typ

Beskrivning: Vitmetall, dimension 13 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Svea trängregementes kamratförening - ny typ

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 13 mm diam, tillverkare är Lagerström.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Göta trängregementes kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, blå emalj, dimension 17 x 16 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Göta trängregementes kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, blå/röd emalj, dimension 17 x 16 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Göta trängregementes kamratförening - KARSTORP

Beskrivning: Vitmetall, blå emalj, dimension 20 x 16 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Norrlands trängregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 17 x 9 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Skånska trängregementets kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, dimension 12 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

InfSS - Kamratföreningen stridsskolans övningskompani

Beskrivning: Gulmetall, dimension 14 x 13 mm, ingen tillverkare. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Svea ingenjörregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 18 x 13 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Ingenjörtruppernas kamratförening i Göteborg

Beskrivning: Gulmetall, dimension 13 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Ing 3 kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, vit emalj, dimension 10 x 8 mm, tillverkare är Formo.
Klicka här om du vill se den

Befäls- och kamratföreningen Polarpionjärerna, Ing 3 Boden

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 24 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Befäls- och kamratföreningen Polarpionjärerna, Ing 3 Boden

Beskrivning: Gulmetall, blå/vit emalj, dimension 25 x 20 mm, tillverkare är Lagerström.
Klicka här om du vill se den

Signaltruppernas kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 17 x 12 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Signaltruppernas kamratförening - 50 år

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 19 x 12 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

S 1 B - Bodensignalisternas kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 16 x 12 mm, tillverkare är Lagerström.
Klicka här om du vill se den

Arméns Jägarskola

Beskrivning: Gulmetall, röd/svart emalj, dimension 17 x 13 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

J S - Kiruna

Beskrivning: Vitmetall, röd/svart/orange/blå emalj, dimension 18 x 17 mm, tillverkare är Westin. Ett minnesmärke från fjällmarschen i snöstorm ABISKO - KEBNEKAISE - KIRUNA 26/3-1/4 1946.
Klicka här om du vill se den

J S - Kiruna

Beskrivning: Vitmetall, röd/svart/orange/blå emalj, dimension 25 x 17 mm, tillverkare är Westin. Ett minnesmärke från fjällmarschen HOLMAJÄRVI - STORA SJÖFALLET - NIERAS - SINGISTUGAN - KEBNEKAISE - NIKKALUOKTA 1946.
Klicka här om du vill se den

Fallskärmsjägarklubben

Beskrivning: Gulmetall, dimension 16 x 16 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Klubb 19, Stockholm - I 19 kamratförenings stockholmsavdelning

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 24 x 19 mm, tillverkare är Sporrong.

FDM - Kamratföreningen f d militärer

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 x 12 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Flygvapnet (the Air Force)


Kungliga Västmanlands flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 16 x 14 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

F 1

Beskrivning: Gulmetall, dimension 20 x 17 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke från WW II.
Klicka här om du vill se den

F 1

Beskrivning: Gulmetall, dimension 47 x 14 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke från WW II.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Roslagens flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 18 x 16 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Roslagens flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 18 x 16 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

F 2 - 1942

Beskrivning: Gulmetall, dimension 23 x 20 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke från WW II.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Östgöta flygflottilj - F 3 flottiljmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 25 x 14 mm, tillverkare är Westin. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Östgöta flygflottilj - Flygets dag MALMEN

Beskrivning: Vitmetall, dimension 25 x 18 mm, tillverkare är Westin. Ett propagandamärke från 1930-1940-talen.
Klicka här om du vill se den

F 4 - 1942

Beskrivning: Gulmetall, dimension 23 x 20 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke från WW II.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Jämtlands flygflottilj - F 4 flottiljmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 25 x 14 mm, tillverkare är Westin. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Krigsflygskolans kamratförening - äldre typ

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Krigsflygskolans kamratförening - ny typ

Beskrivning: Vitmetall, svart emalj, dimension 12 x 10 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Krigsflygskolan - F 5 flottiljmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 29 x 17 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Krigsflygskolan - GFU

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 31 x 30 mm, ingen tillverkare. Ett elevmärke under GFU (Grundläggande FlygUtbildning).
Klicka här om du vill se den

Kungliga Krigsflygskolan - Flygdagen Ljungbyhed

Beskrivning: Vitmetall, dimension 25 x 18 mm, tillverkare är Sporrong. Ett propagandamärke från 1930-1940-talen.
Klicka här om du vill se den

F 7 - 1942

Beskrivning: Gulmetall, dimension 23 x 20 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke från WW II.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Svea flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, vit/blå emalj, dimension 14 x 12 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Göta flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Vitmetall, dimension 19 x 17 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

F 9 fältflygareklubb

Beskrivning: Gulmetall, vit/blå/grön emalj, dimension 20 x 15 mm, tillverkare är C G Svensson.
Klicka här om du vill se den

F 9 - 3. divisionen 1944

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 30 x 14 mm, tillverkare är Palm. Ett divisionsmärke - getingen - från WW II.
Klicka här om du vill se den

F 9 - 4. divisionen 14/11 1944 - 10/11 1945

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 27 x 18 mm, tillverkare är Palm. Ett divisionsmärke från WW II.
Klicka här om du vill se den

F 9 - M 10 - 13/11 1945 - 9/11 1946

Beskrivning: Gulmetall, blå/vit/röd emalj, dimension 29 x 14 mm, tillverkare är Palm. Ett märke från F 9 flygräddning.
Klicka här om du vill se den

F 9 markstridare 1944 - 1945

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 22 mm diam, tillverkare är Palm. Ett kategorimärke - trupputbildare vid F 9 under WW II.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Skånska flygflottiljens kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 18 x 17 mm, tillverkare är Möllers Gravyr, Helsingborg. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Skånska flygflottiljen - 1. divisionen

Beskrivning: Gulmetall, röd/vit emalj, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong. Ett divisionsmärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Skånska flygflottiljen - 2. divisionen

Beskrivning: Vitmetall, blå/svart emalj, dimension 18 mm diam, ingen tillverkare. Ett divisionsmärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Skånska flygflottiljen - 3. divisionen

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, dimension 16 x 12 mm, tillverkare är Sporrong. Ett divisionsmärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Skånska flygflottiljen - F 10 flottiljmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 25 x 14 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Kalmar flygflottilj - F 12 flottiljmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 25 x 14 mm, tillverkare är Westin. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

Flygvapnets Halmstadsskolors kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 17 x 15 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

F 15 kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, dimension 22 x 16 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Hälsinge flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, dimension 19 x 17 mm, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Upplands flygflottilj - kamratföreningen

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

F 16 - 4. divisionen

Beskrivning: Gulmetall, vit/grön emalj, dimension 15 mm diam, tillverkare är Lagerström.
Klicka här om du vill se den

F 16

Beskrivning: Gulmetall, dimension 21 x 19 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

F 17

Beskrivning: Gulmetall, dimension 47 x 22 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Norrbottens flygflottiljs kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, dimension 11 mm diam, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kungliga Norrbottens flygflottilj - F 21 flottiljmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 29 x 17 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

F 21 1943 - flygvinge

Beskrivning: Gulmetall, dimension 65 x 15 mm, ett märke av okänt ursprung från WW II, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

F 21

Beskrivning: Gulmetall, dimension 47 x 14 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke från WW II.
Klicka här om du vill se den

Norrbottens flygflottilj - F 21 - flottiljmärke

Beskrivning: Runt, vitmetall, mörkblå/ljusblå emalj, dimension 24 mm diam, ingen tillverkare, men nytillverkat.
Klicka här om du vill se den

Centrala verkstäderna i Västerås - CVV verkstadsmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 29 x 17 mm, ingen tillverkare. Ett marketenterimärke.
Klicka här om du vill se den

Okänt flygvapenmärke

Beskrivning: Gulmetall, mörkblå emalj, dimension 18 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Okänt flygvapenmärke

Beskrivning: Gulmetall, ljusblå/mörkblå emalj, dimension 18 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Okänt flygvapenmärke

Beskrivning: Gulmetall, mörkblå emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Okänt flygvapenmärke

Beskrivning: Gulmetall, mörkblå emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Sporrong. Konvext.
Klicka här om du vill se den

SFF - Sveriges fältflygarförening

Beskrivning: Gulmetall, svart/vit emalj, dimension 15 x 5 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Förarvinge i miniatyr

Beskrivning: Gulmetall, dimension 20 x 6 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

LS 1939 - 1945

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 29 x 21 mm, tillverkare är Lagerström. Ett minnesmärke från den tid då luftbevakningen (LS = luftbevakningsstation) organiserades av armén och luftbevakningstornen bemannades av s k tornsvalor.
Klicka här om du vill se den

Okänt flygdagsmärke

Beskrivning: Vitmetall, blå emalj, dimension 20 x 18 mm, svensk tillverkning.
Klicka här om du vill se den

Okänt flygdagsmärke

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 20 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

FLYGNING

Beskrivning: Gulmetall, röd emalj, dimension 22 x 17 mm, ingen tillverkare. Ett propagandamärke för flygtidskriften FLYGNING från tidigt 1940-tal.
Klicka här om du vill se den

Marinen (the Marine)


FM - Föreningen Flottans Män

Beskrivning: Gulmetall, vit/blå/gul emalj, dimension 17 mm diam, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Vapenbröderna - Vaxholms kustartilleriregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 21 x 17 mm, tillverkare är Sporrong. Det äldre märket.
Klicka här om du vill se den

Vapenbröderna - Vaxholms kustartilleriregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 15 x 13 mm, tillverkare är Sporrong. Det yngre märket.
Klicka här om du vill se den

Karlskrona kustartilleriregementes kamratförening

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 16 x 16 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Kamratföreningen Gotlandsartilleristerna

Beskrivning: Gulmetall, röd/blå emalj, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong. Märket är av nytillverkning.
Klicka här om du vill se den

Kustartilleriets kamratförening i Göteborg

Beskrivning: Gulmetall, dimension 21 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

11. MTB DIV

Beskrivning: Gulmetall, svart emalj, hänger i kedja från bar märkt 11. MTB DIV, dimension 47 x 20 mm, tillverkare är Sporrong. Ett divisionsmärke.
Klicka här om du vill se den

TB - torpedbåtsvapnet

Beskrivning: Gulmetall, dimension 28 x 24 mm, tillverkare är Sporrong. Ett fartygsmärke.
Klicka här om du vill se den

HMS GUSTAV V

Beskrivning: Gulmetall, dimension 24 x 20 mm, tillverkare är Sporrong. Ett fartygsmärke.
Klicka här om du vill se den

HMS GUSTAV V

Beskrivning: Vitmetall, dimension 51 x 16 mm, tillverkare är Sporrong. En fartygsavbildning i siluett.
Klicka här om du vill se den

HMS EHRENSKÖLD

Beskrivning: Gulmetall, dimension 24 x 20 mm, ingen tillverkare. Ett fartygsmärke.
Klicka här om du vill se den

HMS NORDENSKJÖLD

Beskrivning: Vitmetall, dimension 50 x 13 mm, ingen tillverkare. En fartygsavbildning i siluett.
Klicka här om du vill se den

HMS REMUS

Beskrivning: Gulmetall, dimension 24 x 20 mm, ingen tillverkare. Ett fartygsmärke.
Klicka här om du vill se den

JAGAREN SUNDSVALL

Beskrivning: Gulmetall, dimension 24 x 20 mm, tillverkare är Sporrong. Ett fartygsmärke.
Klicka här om du vill se den

JAGAREN SUNDSVALL

Beskrivning: Silver (T 8 = 1945), dimension 50 x 7 mm, tillverkare är Sporrong. En fartygsavbildning i siluett.
Klicka här om du vill se den

JAGAREN KARLSKRONA

Beskrivning: Gulmetall, dimension 24 x 20 mm, tillverkare är Sporrong. Ett fartygsmärke.
Klicka här om du vill se den

HMS TRE KRONOR

Beskrivning: Gulmetall, blå/röd emalj, dimension 18 x 13 mm, tillverkare är Sporrong. Ett fartygsmärke.
Klicka här om du vill se den

Militärt fackligt (Military Unions)


FUF - Försvarsväsendets underbefälsförbund

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 x 12 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

POF - Plutonofficersförbundet

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 10 x 6 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

VOR - Värnpliktiga officerares riksförbund

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 17 x 15 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

SAFR - Svenska arméns och flygvapnets reservofficersförbund

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 x 13 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

SRUF - Svenska reservunderofficersförbundet

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 x 12 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

FCTF - Försvarets civila tjänstemannaförbund

Beskrivning: Gulmetall, dimension 12 x 12 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

S.L.K. - Svenska Lottakåren

Beskrivning: Förgyllt silver (D 8 = 1930), blå/gul emalj, dimension 25 x 19 mm, tillverkare är Ritter.
Klicka här om du vill se den

S.L.K. - Riksmötet i Göteborg 1958

Beskrivning: Gulmetall, dimension 22 x 16 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

SUS - Stockholms underofficerssällskap

Beskrivning: Vitmetall, blå emalj, dimension 21 x 21 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

GUS - Göteborgs underofficerssällskap

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 16 mm diam, tillverkare är Sporrong. I detta sällskap ingår ÖSG, A 2, Lv 6, KA 4, F 9 och RUOG (reservunderofficersföreningen i Göteborg).
Klicka här om du vill se den

FCPF - Försvarsverkens civila personalförbund

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 14 x 8 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Beskrivning: Gulmetall, dimension 13 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Frivilligrörelsen (Voluntary Units)


Göteborgs landstormsförbund

Beskrivning: Vitmetall, gul/blå emalj, dimension 19 mm diam, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Landstormen - prestationsmärke

Beskrivning: Gulmetall, gul/blå emalj, dimension 35 x 26 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Frivilliga skytterörelsen

Beskrivning: Gulmetall, dimension 12 x 10 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Sveriges civilförsvarsförbund

Beskrivning: Gulmetall, dimension 13 x 12 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Signalbefälsföreningen i Stockholm

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 12 x 9 mm, ingen tillverkare.
Klicka här om du vill se den

Beredskapen 1939-1945 (State of Alert 1939-1945)


Förbundet svenska finlandsfrivilliga

Beskrivning: Gulmetall, blå/vit emalj, dimension 20 x 10 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Kamratföreningen 61070

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong. Ett beredskapsmärke från fältpost 61070.
Klicka här om du vill se den

PÅ VAKT

Beskrivning: Gulmetall, blå/vit emalj, dimension 19 x 17 mm, tillverkare är Westin. Ett beredskapsmärke.
Klicka här om du vill se den

VIII SKOLBAT - Växjö 1941

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 23 x 15 mm, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

8. PBRIG STAB 27/3 - 24/5 1944

Beskrivning: Gulmetall, blå/gul/svart emalj, dimension 23 x 20 mm, tillverkare är Westin. Ett beredskapsmärke från den 8. pansarbrigadens stab.
Klicka här om du vill se den

7. SJUKBÄRAREKOMPANIET 1940

Beskrivning: Vitmetall, röd/blå emalj, dimension 21 mm diam, tillverkare är Alois Ritter. Ett märke från ett okänt beredskapsförband.
Klicka här om du vill se den

TRETTIOSJUNDE INFANTERIREGEMENTET 1941

Beskrivning: Gulmetall, gul/svart emalj, dimension 24 x 23 mm, tillverkare är Sporrong. Ett märke från I 37, som sammansatts av enheter ur I 6, I 7, A 9, T 2, Int 2 samt 2. pv ur I 12.
Klicka här om du vill se den

I 41 - III. bat 1941

Beskrivning: Vitmetall, dimension 25 x 21 mm, tillverkare är Sporrong. Ett beredskapsmärke från krigsregementet I 41.
Klicka här om du vill se den

I 6, I 7, I 11, I 20 1940 - 1941

Beskrivning: Gulmetall, dimension 20 mm diam, tillverkare är Sporrong. Ett märke från ett sammansatt beredskapsförband.
Klicka här om du vill se den

Övrigt (Others)


FMK - Försvarets Motorklubb

Beskrivning: Gulmetall, blå emalj, dimension 15 x 11 mm, tillverkare är Westin.
Klicka här om du vill se den

Ire-Film Flygturné

Beskrivning: Gulmetall, dimension 30 x 25 mm, tillverkare är Alois Ritter.
Klicka här om du vill se den

NLvF - Norrköpings Luftvärnsförening

Beskrivning: Gulmetall, dimension 17 mm diam, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

ROLEDARE - Stockholms Luftskyddsområde

Beskrivning: Vitmetall, blå emalj, dimension 41 mm diam, baksidan numrerad 10, tillverkare är Sporrong.
Klicka här om du vill se den

Links to other collectors

e-mail to:

collectors.corner@telia.com

Back to Main Page