Svenska sjukvårdsbroscher

samt vårdbroscher från andra, närstående verksamheter

 

Föreningar och förbund

 Inrättning/utövare: Svensk sjuksköterskeförening

 Ort:

 År: 1910

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Kvinnl. Leg. Sjukgymnasters Riksförbund

 Ort:

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Reversgravyr: 437

 

 Inrättning/utövare: Svenska Barnmorskeförbundet

 Ort:

 År: 1886

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Sveriges Fotvårdspecialisters Riksförbund

 Ort:

 År: 1964

 Tillverkare:

 Silverstämplar: CSN O 9

 Reversgravyr: 88

 

 Inrättning/utövare: Svenska Tandsköterskeförbundet

 Ort:

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Reversgravyr: 7880

 Inrättning/utövare: Fredrika Bremer Förbundet

 Ort:

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Svenska Barnsköterskeföreningen

 Ort:

 År:

 Tillverkare: GAB, Guldsmedsaktiebolaget, Stockholm

 Silverstämplar: 

 Inrättning/utövare: Svenska Barnsköterskeföreningen

 Ort:

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Svea Sjuksköterskeförening

 Ort: Stockholm

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Fredrika Bremerförbundet

 Ort: Stockholm

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Sveriges Socialvårdsförbund

 Ort: Stockholm

 År: 1906

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: För. Sveriges Ålderdomshemsföreståndare

 Ort:

 År: 1966 -

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Statens sjukhuspersonals förbund

 Ort:

 År:

 Tillverkare: Lagerström, Mjölby

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Statens sjukhuspersonals förbund

 Ort:

 År:

 Tillverkare: Lagerström, Mjölby

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Svenska hemvårdarinneförbundet

 Ort:

 År: 1945

 Tillverkare: CC Sporrong & Co, Stockholm

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Malmöhus läns vårdhemsförbund

 Ort:

 År: 1941

 Tillverkare: Sporrong & Co, Stockholm

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Sveriges Socialvårdsfunktionärers Riksförbund

 Ort:

 År: 1942

 Tillverkare: Sporrong & Co, Stockholm

 Silverstämplar: S&Co Q 8 (1942)

 Inrättning/utövare: För. Sveriges Ålderdomshemsföreståndare

 Ort:

 År: 1966 -

 Tillverkare: Sporrong & Co, Norrtälje

 Silverstämplar: S&Co S 9 (1968)

Tillbaka till index