Svenska sjukvårdsbroscher

samt vårdbroscher från andra, närstående verksamheter

 

Dalsland

 Inrättning/utövare: Landstingets yrkesskolor Älvsborgs län - S B

 Ort: Dalsland-Västergötland

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

   

 

Gotland

       

 

Gästrikland

 Inrättning/utövare: Gävleborgs läns vårdskola

 Ort: Gävle

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Gefleborgs tandteknikerinstitut

 Ort: Gävle

 År: 1945

 Tillverkare: CC Sporrong & Co, Stockholm

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Gävleborgs läns landsting/utbildare?

 Ort:

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Vårdhögskolan Gävle

 Ort: Gävle

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

Tillbaka till index