Svenska sjukvårdsbroscher

samt vårdbroscher från andra, närstående verksamheter

 

Småland

 Inrättning/utövare: Sköterskeskolan Hvita Korset

 Ort: Örebro/Älmhult

 År: 1906 - 1921/1921 - 1943

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Jönköpings läns landstings sjuksköterskeskola

 Ort: Jönköping

 År: 1956 -

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Jönköpings läns landstings sjuksköterskeskola

 Ort: Jönköping

 År: 1927 - 1942

 Tillverkare: CC Sporrong & Co, Stockholm

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Munksjöskolan

 Ort: Jönköping

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Kronoberg-Hallands sjuksköterskeskola/elevbrosch?

 Ort: Växjö/Halmstad

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Landstingets Centrala Vårdyrkesskola

 Ort: Jönköping

 År:

 Tillverkare: Sporrong & Co

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: OLL - Oskarshamns Länslasarett

 Ort: Oskarshamn

 År: 1930

 Tillverkare: Tuve E Axell, Oskarshamn

 Silverstämplar: TEA D 8 

 Inrättning/utövare: OLL - Oskarshamns Länslasarett

 Ort: Oskarshamn

 År: 1930

 Tillverkare: Tuve E Axell, Oskarshamn

 Silverstämplar: TEA D 8 (uppförstorat centrum)

 

 Inrättning/utövare: Vårdskolan Växjö - sjuksköterska

 Ort: Växjö

 År: 1980-

 Tillverkare: SPORR

 Silverstämplar: 830

   

 

 

 

Södermanland

 Inrättning/utövare: Hagsätra skola/undersköterska

 Ort: Stockholm

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Södermanlands läns landstings sjuksköterskeskola

 Ort: Eskilstuna

 År: 1926 -

 Tillverkare: CG Hallberg, Stockholm

 Silverstämplar: CGH C 8 (1929)

 Reversgravyr: Bären varandras bördor

 

 Inrättning/utövare: Hemsamarit

 Ort: Flen

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: S L L U - Stockholms Läns Landsting/utbildare?

 Ort:

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 

Uppland

 Inrättning/utövare: Uppsala Akademiska Sjukhus Sjuksköterskeskola

 Ort: Uppsala

 År: 1916 - 1972

 Tillverkare: CG Hallberg, Stockholm

 Silverstämplar: CGH X 7 (1924)

 Inrättning/utövare: Laborantskolan

 Ort: Uppsala

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: S L L U - Stockholms Läns Landsting/utbildare?

 Ort:

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar: 

 Inrättning/utövare: Uppsala Akademiska Sjukhus Sjuksköterskeskola

 Ort: Uppsala

 År: 1907 - 1916

 Tillverkare: CG Hallberg, Stockholm

 Silverstämplar: CG Hallberg L 7 (1913)

Tillbaka till index