Svenska sjukvårdsbroscher

samt vårdbroscher från andra, närstående verksamheter

 

Västmanland

 Inrättning/utövare: Central-lasarettet/sjuksköterska

 Ort: Västerås

 År: 1931 - 1943

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

   

 

Ångermanland

 Inrättning/utövare: Vårdskolan i Västernorrlands län/barnsköterska

 Ort: Härnösand - Sundsvall

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Hemsamarit i Västernorrlands län

 Ort: Ångermanland - Medelpad

 År:

 Tillverkare: Sporrong

 Silverstämplar:

 

Öland

       

Tillbaka till index