Några utländska vårdbroscher

 

 

 Inrättning/utövare: Hedmark fylkes sykepleieskole

 Ort: Elverum

 År:

 Tillverkare: David Andersen, Oslo

 Silverstämplar: 925S

 Inrättning/utövare: L V ?

 Ort:

 År: 1986

 Tillverkare: R Sundqvist OY

 Silverstämplar: 925 I 8

 

 Inrättning/utövare: S B H ?

 Ort:

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar: 900

 Inrättning/utövare: Third International Paediatric Congress

 Ort: London, UK

 År: 1933 July 20th -- 22nd

 Tillverkare: JR Gaunt, London

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: Sjuksköterskeföreningen i Finland

 Ort:

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar: 916H

 Inrättning/utövare: Hampstead general and NW London Hospital

 Ort: London

 År: WWI + (1969)

 Tillverkare: Sv. stämplar slagna av Wilhelm Forslund, Arvika

 Silverstämplar: 830S (samt WF T 9)

 Gravyr: M. Rosa (Maria Rosa, född 1899 i Portugal)

 

 Inrättning/utövare: Ullevål sykepleierhögskole

 Ort: Oslo

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar: 925S

 Inrättning/utövare: Nurses and midwives council

 Ort:

 År:

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

Reversgravyr: Part I A - no 2517

 

 Inrättning/utövare: 8. nordiske psykiaterkongress

 Ort: Köbenhavn

 År: 1946

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Ninth International Paediatric Congress

 Ort: Montreal, Canada

 År: 1959 July 19th -- 25th

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

 

 Inrättning/utövare: XIII. Ophtalmologicum concilium

 Ort: Amsterdam

 År: 1929

 Tillverkare: Delft

 Silverstämplar:

 Inrättning/utövare: Tuberkuloskonferensen

 Ort: Stockholm

 År: 1909

 Tillverkare:

 Silverstämplar:

Tillbaka till index