1947-2019

Radiorelaterade samlarmärken

*Till minnet av Staffan Rosenqvist, hans gedigna intresse och kunskap*

 

FV facktecken m/51 för signalist

 

FABRIKANTER

ORGANISATIONER

KLUBBAR

RADIOSTATIONER

BLANDAT

QSL

Länkar

Minnesgästbok

RÖSTER i RADIO, nyårsnumret 1941

counter

Jag har förstått att min fars hemsidor var uppskattade av många och har därför till hans minne valt att göra de tillgängliga online igen.
Han la ner tusentals timmar på dessa och ville sprida kunskap. Och kunskap ska han få sprida!

 

Det finns samlarmärken av många olika slag - radiorelaterade märken är ett av dem. Ett intressant område, som åtminstone jag funnit funnit värt att samla. Vad som är radiorelaterat eller inte går att diskutera, men om man inte är alltför fundamentalistiskt lagd kan gränserna gärna få flyta. Till begreppet radio kan mycket hänföras, tillverkare av radio/tv, rundradio, amatörradio, kortvågslyssning och radiokommunikation i allmänhet för att nu nämna något. Listan kan naturligtvis göras mycket längre. 

Vad är det då som gör att man fastnar för just radiorelaterade samlarmärken. Nära till hands ligger att vederbörande på ett eller annat sätt sysslat med radio - antingen yrkesmässigt eller på hobbybasis. Själv är jag exempel på bådadera. Samlare av radioapparater utvidgar nog gärna sin hobby genom att också samla rockslagsmärken för olika radiofabrikat. 

Denna sida gör inte anspråk på att vara fullständig eller besitta helt korrekt information. Samlarens kunskap bygger inte bara på fakta utan också på antaganden eller gissningar. Detta gäller i synnerhet sådana områden, som är mer eller mindre odokumenterade. På denna sida finner du därför en del märken, som angetts som okända. De förblir så tills relevant information föreligger. Säkert finns också information, som är felaktig. Ta kontakt för rättelser och kompletteringar.

Några ord om denna sidas författare.

Senast uppdaterad av Staffan själv.

Jag heter Staffan Rosenqvist, är 71 år och bosatt i Ljungbyhed i Skåne. Efter att ha varit verksam som yrkesofficer (samband) i flygvapnet pensionerades jag 2002. Tjänstgöringsorter mellan åren 1966 och 2002 har varit bland andra Halmstad, Ängelholm, Kalmar, Ljungbyhed, Hästveda och Kristianstad. Karriären avslutades med åtta år vid militärområdesstaben i sistnämnda stad.  Intresset för just radiorelaterade samlarmärken har sin grund i ungdomens försyndelser med kortvågslyssning på 1960-talet. Var då medlem i Malmö Kortvågsklubb. Med skrala språkkunskaper och dåliga insikter i vågutbredning och antennteori skrevs rapporter efter bästa förmåga.

Flygvapnets Signalskola genomgicks 1966-68 med telegrafering, elektroteknik och instruktörstjänst som huvudämnen. Amatörradio från militära stationer i Halmstad, Ljungbyhed, Ängelholm och Kristianstad. Egen signal, SM7IJH, kom först i luften 2005 med en YAESU FT-920 och en dipol. Är aktiv såväl på CW som SSB.

 

 

 

 

 

Copyright © 2007-2022 - Radiorelaterade samlarmärken


TEKNIK FÖR ALLA ETERKLUBB


FÖRENINGEN UMEÅ RADIOAMATÖRER


RADIO NORD
Sveriges första piratradiostation