*Till minnet av
Staffan Rosenqvist,
hans gedigna intresse
och kunskap*

1947-2019

 

Svenska sjukvårdsbroscher

samt vårdbroscher från närstående verksamheter 

Landskap och storstad

 

Blekinge   Bohuslän   Dalarna

 

Dalsland   Gotland   Gästrikland

 

Halland   Hälsingland   Härjedalen

 

Jämtland   Lappland   Medelpad

 

Norrbotten   Närke   Skåne

 

Småland   Södermanland   Uppland

 

Värmland   Västerbotten   Västergötland

 

Västmanland   Ångermanland   Öland

 

Östergötland

 

Stockholm   Göteborg   Malmö

 

Övrigt

 

Statligt

 

Föreningar och förbund

 

Allmängiltiga

 

Oidentifierade

 

Några utländska

 

Länkar

 

Kontakt

 

 

Copyright © 2015-2022 vardbroscher.se

 

Jag har förstått att min fars hemsidor var uppskattade av många och har därför till hans minne valt att göra de tillgängliga online igen. Han la ner tusentals timmar på dessa och ville sprida kunskap. Och kunskap ska han få sprida!

Vårdbroscherna - ett kulturarv

Alla har vi väl någon gång sökt vård för någon åkomma och då kommit i kontakt med personal, som burit en brosch som signum för sin utbildning. Det kan ha varit på ett sjukhus, vårdcentral, hos en sjukgymnast eller vid en tandläkarmottagning.

Genom åren har det funnits broscher genom hela skalan av vårdpersonal, men även för den personal som indirekt varit knutna till vården.

Det har handlat om sjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, ekonomipersonal, sjukgymnaster, tandsköterskor och laboratorieassistenter - för att nu nämna de vanligaste personalkategorierna.

Till dessa kan läggas många skolor med vårdinriktad utbildning och som haft broscher, som utmärkt just denna skola.

Man kan i allmänhet säga att vårdbroscher var vanligare förr, även om många av dess företrädare än i dag bär sin brosch under yrkesutövning.

Den rikligaste förekomsten av vårdbroscher får nog tillskrivas undersköterskorna, som ofta har låtit designa och tillverka en unik kursbrosch. Dessa är i allmänhet mycket fantasirika, eftersom man inte varit bunden till de broscher, som varit utmärkande för utbildningen till sjuksköterska.

De olika broscherna för sjuksköterskor är i de flesta fall välkända och finns till stor del förtecknade - men inte alla. Den utmärkta skriften av Kurt Kaijser från 1985 - Broscher i svensk sjukvård - är dock en bra källa till kunskapsinhämtning. I denna skrift finns också en del broscher för undersköterskor och assistenter avbildade.

Men det finns dessvärre inte så mycket förtecknat om svenska vårdbroscher, Kaijsers skrift hör till undantagen, och på nätet finner man inte så mycket heller.

Det medför att många broscher, för att inte säga de flesta, förblir mer eller mindre oidentifierade tills man av någon anledning spontant finner adekvata uppgifter. Av detta skäl betecknas många av broscherna på denna hemsida som oidentifierade. Dock är det inte förbjudet att gissa.

Många av äldre tiders broscher var tillverkade i silver och bär då som regel silverstämplar - årtalsbeteckning, ortstämpel och silversmedens initialer. Dessa tecken gör att en del av broscherna kan identifieras, men långt ifrån alla.

Denna sida är ett enkelt försök att öka kunskapen om vårdbroscherna och deras upphov och du får gärna dela med dig av vad du vet.

 

 

Sabbatsbergs sjukhus

Hemsamarit

Röda Korset

Alnängsskolan

Tandläkarinstitutet

Svenska barnmorskeförbundet

Milnerskolan